Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

18 qershor 2019 / Mundesi punesimi ne Gjykaten Evropiane te te Drejtave te Njeriut ne Strasburg

    NJOFTIM
 
Këshilli i Evropës njofton se ka një mundësi punësimi në pozicionin Asistent Avokat - Albania në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njëriut. Aplikimet mund të bëhen në anglisht ose në frengjisht nëpërmjet formularit online të Këshillit të Evropës në adresën website www.coe.int/web/jobs/home deri në datën 4 Korrik 2019. Për më shumë shkarkoni njoftimin këtu...Njoftime

Mbylle