Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Ftesë për pjesëmarrje-datë 10 dhjetor 2019

FTESË PËR PJESËMARRJE
 
Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me Misionin EURALIUS V organizon më datë 10 dhjetor 2019, ora 15.00 – 17.00 një aktivitet ndërgjegjësues me nëpunësit e administratës publike, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për rolin dhe pozicionin e magjistratit dhe të këshilltarit dhe ndihmësit ligjor në Republikën e Shqipërisë, si dhe njohjen me procedurën e rekrutimit dhe Programin e Formimit Fillestar të kandidatëve për magjistratë dhe kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjor.
 
Aktiviteti do të organizohet në mjediset e EUROPE HOUSE, TIRANË.
 
Adresa: Rruga Papa Gjon Pali II, Tiranë.
 
Jeni të mirëpritur!Njoftime

Mbylle