Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim per publikimin e listes pjesore date 15 janar 2021

Sot më datë 15/01/2021, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës miratoi publikimin e listës pjesore të 1 (një) kandidati për magjistrat (profili gjyqtar), të dërguar nga KLGJ, pas verifikimit të pasurisë dhe figurës, e cila do të pranohet në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2020 – 2021, në Shkollën e Magjistraturës, si më poshtë.
 
Nr.
Emër Mbiemër
PROFILI
   1.          Znj. Egla Mirashi                                             Gjyqtar
 
Shkolla e Magjistraturës është në pritje të vendimmarrjeve të tjera nga ana e dy Këshillave, për miratimin e kandidatëve të tjerë fitues, emrat e të cilëve do të publikohen në ditët në vijim.
 Njoftime

Mbylle