Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Lançim i projektit “Mbështetja e Shkollës së Magjistraturës së Shqipërisë në kuadër të reformës kushtetuese”- 11 nentor 2019

  • Lançim i projektit “Mbështetja e Shkollës së Magjistraturës së Shqipërisë në kuadër të reformës kushtetuese”- 11 nentor 2019
Projekti “Mbështetja e Shkollës së Magjistraturës së Shqipërisë në kuadër të reformës kushtetuese” është një projekt që vjen në Shkollën e Magjistraturës në sajë të bashkëpunimit me Agjensinë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim.
Këshilli i Lartë Gjyqësor i Italisë, Shkolla Italiane e Magjistraturës dhe ANAC do të bashkëpunojnë ngushtësisht me Shkollën e Magjistraturës me qëllim forcimin e kapaciteteve të Shkollës në drejtim të Programit të formimit fillestar, Programit të formimit vazhdues dhe në mbështetje të kapaciteteve administrative dhe institucionale të Shkollës. Këtë event e përshëndetën personalitete të rëndësishme si: Znj. Etilda Gjonaj, Ministre e Drejtësisë, Z. Alberto Cutillo, Ambasador i Italisë në Shqipëri, Z. Luigi Soreca, Ambasador i BE në Shqipëri, Z. David Ermini, Zv.President i Këshillit të Lartë të Magjistraturës së Italisë; Z. Luca Maestripieri, Drejtor i Agjensisë Italiane për Zhvillim e Bashkëpunim; Z. Sokol Berberi, Pedagog i brendshëm i Shkollës së Magjistraturës; Z. Alessandro D’Andrea, Sekretar i Përgjithshëm i Shkollës së Magjistraturës së Italisë; Z. Gianluigi Pratola, Komiteti Shkencor i Projektit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle