Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

5 dhjetor 2019 / Mbledhja e Asamblese

Shkolla e Magjistraturës 
 
Më datë 5 dhjetor 2019 u mblodh Asambleja e Përgjithshme e Kandidatëve për magjistratë, me rend dite:
-          Votimin për përzgjedhjen e kryetarit të Asamblesë së kandidatëve për magjistratë, nga radhët e kandidatëve për magjistratë;
-          Votimin për përzgjedhjen e kandidatit magjistrat si anëtar të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës;
-          Votimin për përzgjedhjen e kandidatëve magjistrat si anëtar në Komisionin Disiplinor.
 
Pas zhvillimit të procesit të votimit, për vendet vakante,
-          u përzgjodh kryetar i Asamblesë së Kandidatëve për magjistratë:
 Z. Klarent Demiri, kandidat për magjistrat i vitit të parë
-          u përzgjodh anëtar i Këshillit Drejtues nga radhët e kandidatëve për magjistratë:
 Z. Ledio Sali, kandidat për magjistrat
-          u përzgjodhën si anëtarë të Komisionit Disiplinor nga radhët e kandidatëve për magjistratë:
Z. Denis Hyka kandidat për magjistrat i vitit të parë
Z. Eni Çulli kandidat për magjistrat i vitit të parëNjoftime

Mbylle