Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

27 nentor 2019 / Ftesë për pjesëmarrje në datën 4 dhejtor 2019 - Rome

Ftesë për pjesëmarrje
 
Shkolla e Magjistraturës Shqiptare dhe Projekti AICS/CSM “Mbështetje e Shkollës së Magjistraturës Shqiptare në kuadër të procesit të reformes kushtetuese”, në bashkëpunim me Projektet EURALIUS V organizon në datën 4 dhejtor 2019, ora 17.00, pranë Fakultetit të Jurisprudencës së Univeristetit ‘Sapienza’ të Romës, ‘Sala delle lauree”, një takim me studentë të juridikut dhe avokatë shqiptarë që jetojnë në Itali, me qëllim prezantimin e reformës në sistemin e drejtësisë dhe mundësinë për të ndjekur trajnimin fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës.
Lutemi të konfirmoni pjesëmarrjen Tuaj në adresen e emailit: info@magjistratura.edu.al

 Njoftime

Mbylle