Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Botime 2011-2013

 

 

 

 

 
Titulli: Jurisprudencë dhe praktikë ndërkombëtare
Autori: Prof. Dr. Xhezair ZAGANJORI
Viti :Tiranë 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Mbi disa çështje të së drejtës civile dhe procedura civile (Magjistrati II) Nr.2. 2011
Autori: Studentët e Shkollës së Magjistraturës
Viti : Tiranë, 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Magjistrati III
Autori: Studentët e Shkollës së Magjistraturës
Viti: Tiranë, 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Magjistrati IV -E drejta penale dhe procedura penale
Autori: Studentët e Shkollës së Magjistraturës
Viti: Tiranë, 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Magjistrati V
Authori: Studentët e Shkollës së Magjistraturës
Viti: Tiranë, 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Arsyetimi dhe Shkrimi ligjor
Autori: Shkolla e Magjistraturës, Sokol Berberi
Viti: Tiranë 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: E drejta e punës dhe sigurimeve. Lagjislacion-doktrinë dhe praktikë gjyqësore
Autori: Shkolla e Magjistraturës, Mirela Selita
Viti: Tiranë, 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Koncesionet në Shqipëri
Autori: Shkolla e Magjistraturës, Argita Malltezi
Viti: Tiranë, 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Regjistrimi i pasurive të paluajtshme
Autori: Shkolla e Magjistraturës, Fadil Kaloshi
Viti: Tiranë, 2013
 

Për të lexuar përmbajtjen e librit ju lutem mund të shkarkoni këtu...

 
 
 Njoftime

Mbylle