Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Botime 2008-2010

 

 

Titulli: 10 Breza Magjistratë
Autori: Shkolla e Magjistraturës
Viti : 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Programi i Formimit Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës Për Gjyqtarë dhe Prokurorë 2009-2012.
Autori: Shkolla e Magjistraturës
Viti: Tiranë, 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Mbi disa ceshtje te se drejtes penale dhe procedurale penale
Autori: Studentet Shkolles se Magjistratures
Viti : Tiranë, 2010
 
Për të lexuar parathënien e librit ju lutem shkarkoni këtu...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Koment mbi Procedurën Penale
Autori: Shkolla e Magjistraturës, Dhimitër Lara
Viti :Tiranë, 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli : Çështje të së drejtës Administrative në vështrim Krahasues
Autori : Shkolla e Magjistraturës
Viti :Tiranë 2010Njoftime

Mbylle