Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Botime 2005-2007

 
 
 
 
 
 
Titulli: E drejta ndërkombëtare private
Autori: Prof. dr. Arta Mandro-Balili
             Ganet Walker
             Ardian Kalia
Viti : Tiranë, 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Falimentimi në aspektin krahasues
Autori: Prof.Paul Torremans
             Florina Tegu
            Ardjana Shehi
Viti : Tiranë, 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Pronësia Intelektuale
Autori: Prof. Paul Torremans
Prof.Dr.Mariana Tutulani
Mariana Dedi
Viti : Tiranë, 2005

 

 

 

 

 

Titulli: Administrim I Gjykatave

Autori: Pamela Ryder-LAHEY

Vangjel Kosta
Toni Gogu
Viti : Tiranë, 2005

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ttulli: Vështrim krahasues mbi procedurën civile
Autori : Alessandro Simoni
              Sokol Sadushi
              Sokol Çomo
 Viti : Tiranë, 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Arbitrazhi dhe ndërmjetësimi
Autori: Paul Emmond
             Tefta Zaka
             Përparim Kalo
Viti: Tiranë, 2007Njoftime

Mbylle