Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

NJOFTIM PER NDERGJEGJESIM PER KONKURRIM NE SHKOLLEN E MAGJISTRATURES ne date 3 shkurt

               FTESË PËR PJESËMARRJE
 
Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me Misionin EURALIUS V,   organizon më datë 3 shkurt 2021, ora 16:00, një aktivitet ndërgjegjësues për juristët e administratës publike dhe sekretarët gjyqësor me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për rolin dhe pozicionin e magjistratit dhe të këshilltarit dhe ndihmësit ligjor në Republikën e Shqipërisë, si dhe njohjen me procedurën e rekrutimit dhe Programin e Formimit Fillestar të kandidatëve për magjistratë dhe kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjor.
 
Aktiviteti do të organizohet online, në platformën Zoom Meeting.
 
Linku i aksesimit:
Meeting ID: 952 2141 4539
Passcode: 123456
 
Jeni të mirëpritur! Njoftime

Mbylle