Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

15 tetor 2020 / Njoftim per publikimin e listes pjesore date 15 tetor 2020

NJOFTIM
 
Sot më datë 15.10.2020, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës miratoi publikimin e listës pjesore të kandidatëve për magjistratë (profili gjyqtar), të dërguar nga KLGJ, pas verifikimit të pasurisë dhe figurës, të cilët do të pranohen në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2020 – 2021, në Shkollën e Magjistraturës, si më poshtë.
 
 
Emer Mbiemer Profili  
Edlira Çota Kandidat për gjyqtar
Ina Yzellari Kandidat për gjyqtar
Enkeleda Halilaj Kandidat për gjyqtar

Shkolla e Magjistraturës eshte ne pritje te vendimmarrjeve te tjera nga ana e dy Keshillave, per miratimin e kandidateve te tjere fitues, emrat e te cileve do te publikohen ne ditet ne vijim.Njoftime

Mbylle