Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Vendime GjEDNj/GjED

U mundësua nga mbështetja e UN Women në vitin akademik 2012. Projekti mbi forcimin e kapaciteteve të sistemit të drejtësisë për barazinë gjinore dhe zbatimin e CEDAW. Financuar nga qeveria e Spanjës përmes Agjencisë Spanjolle të Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim. 
 
 
 
UN Women është organizata e OKB-së përkushtuar barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave. (www.unwomen.org)
 Njoftime

Mbylle