Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Conventions

 
ECHR / ECJ, it was made possible by the support of UN Women in academic year 2012. The project on strengthening the capacity of the judiciary to gender equality and the implementation of CEDAW. Funded by the Government of Spain through the Spanish Agency of International Cooperation for Development. Project Coordinator of UN Women: Estela Bulku (estela.bulku @ unwomen.org)
 
UN Women is the UN organization dedicated to gender equality and women's empowerment. (www.unwomen.org)
 Informations

Mbylle