Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2006

Jeta Juridike Nr.3 SHTATOR 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Zef Brozi, LL.M
Gjyqësori, pushteti më pak i rrezikshëm dhe me pak i kuptueshem midis tri degeve të qeverisjes
 
Dr. Arta Vorpsi   
Aspekte kushtetuese të kufizimit të së drejtës së jetës
-rasti i “goditjes per vdekje” nga forcat e policise
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Dr.Vladimir Kristo
Prapë për prokurorin
 
ZHVILLIME TË REJA NË FUSHËN JURIDIKE NË SHQIPERI
Aida Gugu, LL.M
Procesi i integrimit dhe sfidat e reformimit të
pushtetit gjyqesor
 
SHKRIME NGA AUTORË KOSOVARË
Mr.Sc.Rustem Qehaja
Instituti i Shkaktimit të dëmit me mjet motorik
dhe sigurimi sipas legjislacionit aktual në Kosovë
 
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
Genta Tafa (Bungo), MA
Analizë e Konventës Model të OECD-së
për shmangien e tatimeve të dyfishta
 
SHKRIME NGA JURISTË TË RINJ
Brikena Lubonja, kandidatë-gjyqtarë
Disa mendime mbi ligjin nr.9380, datë 28.04.2005
“Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera lidhur me të” 
 
Emiljano Ruli, magjistrat, gjyqtar
Habeas Corpus
 
 
Jeta Juridike Nr.4 DHJETOR 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Paul A.Magnuson
Forcimi i integritetit të organeve të drejtësisë, kërkesë themelore
për një shoqëri demokratike të bazuar në zbatimin e ligjit
 
Adnor Shameti
Liria dhe siguria e personit, arresti dhe ndalimi
 
Denar Biba, MA
Pezullimi në gjykimin kushtetues
 
NJOHJE ME PRAKTIKËN GJYQËSORE
 
Admir Belishta
Disa mendime në lidhje me problemet e hasura nga praktika gjyqësore
gjatë zbatimit të nenit 298 të Kodit Penal
 
Bujar Musta
Kompetenca tokësore e Gjykatës të Shkallës së Parë
sipas dispozitave procedurale
 
ZHVILLIME TË REJA NË FUSHËN JURIDIKE NË SHQIPËRI
 
Ledina Mandia, LL.M
Rëndësia dhe përmbajtja e ligjit”Për masa ndaj
dhumës në marrëdhëniet familjare
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËERKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
Prof.As.Dr.Xhezair Zaganjori
Kontributi i të Drejtës Ndërkombëtare për të garantuar një mjedis
ekologjik sa më të sigurt për fëmijët dhe brezat që do vijnë
 
Klentiana Mahmutaj
Sistemi juridik dhe profesioni i avokatit në Mbretërinë e Bashkuar
-Disa aspekte-
 
SHKRIME NGA JURISTË TË RINJ
Rudina jasini, LL.M
Regjimet e sekuestrimit dhe konfiskimit në Shqipëri
 
Elvana Cicolli
Dokumenti informatik dhe procesi i të provuarit
 
ENGLISH SUMMARY
Rudina Jasini (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën anglezeNjoftime

Mbylle