Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2008

Jeta Juridike Nr.3 MARS 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
RUBRIKA 1 - ARTIKUJ TEORIKE
Artikull nga Fehmi Sufaj……………………………………………..5
Artikull nga Admir Belishta……………………………………….29
RUBRIKA 2 - OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Artikull nga Besnik Muçi.....................................................................61
RUBRIKA 3 - NJOHJE ME PRAKTIKEN GJYQESORE
Artikull nga Klodian Rado..................................................................65
RUBRIKA 4 - NJOHJE ME PERVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE dHE PRAKTIKE
Artikull nga Manjola Xhaxho.............................................................82
Artikull nga Lulzim Lelçaj..................................................................92
RUBRIKA 5 - ENGLISH SUMMARY
Përmbledhje e artikujve në gjuhën angleze
përkthyer nga Andi Papaproko.....................................................103
 
 
Jeta Juridike Nr.4 DHJETOR 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKE
Prof. As. Dr. Arta Mandro - Balili
Parimi i interesit me te larte te femijes, rendesia dhe sfidat e zbatimit te tij
Alma (Vokopola) Faskaj dhe Eda Kalaja
Pjesemarrja e femijeve dhe legjislacioni shqipetar
NJOHJE ME PRAKTIKEN GJYQESORE
Oriona Muçollari
Praktika gjyqesore ne Shqiperi ne lidhje me raportin pushtet vendor-pushtet qendror
Elsa Toska (Dobjani)
Parimi i sigurise ]uridike
Engjellushe Tahiri
Forma e kontrates se shitjes se pasurive te paluajtshime dhe rendesia e saj
ZHVILLIME NE TE DREJTEN NDERKOMBETARE TEOR1KE DHE PRAKTIKE
Denar Biba
Parimet kushtetuese dhe roli i gjykates kushtetuese ne mbrojtje te tyre
SHKRIME NGA JURISTE TE RINJ
Zeta Terpollari
Disa çeshtje per diskutim mbi objektin e padise mohuese
Luljeta Kodra
E drejta e nderhyrjes humanitare te paautorizuar
Eriselda Bala
Denimi penal i personit juridik
ENGLISH SUMMARY
Përkthyer nga Andi Papaproko
Përmbledhje e artikujve në gjuhën anglezeNjoftime

Mbylle