Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2009

Jeta Juridike Nr.1 Mars 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
  
1. Fjala e Presidentit te Republikes me rastin e emerimit te magjistrateve te rinj 2009 ( 4 faqe)
 
- Artikujt Teorik:
1. Ermir Dobjani artikulli me teme: ”A duhet ndryshuar neni 134 i Kushtetutës që Avokati i Popullit të mos kufizohet për kërkesat drejtuar Gjykatës Kushtetuese?” (17 Faqe)
2. Iva Zajmi artikulli me teme: “Levizja e lire e njerezve dhe e punetoreve. Qytetariae Bashkimit Europian” (14 Faqe)
 
Diskutimi i Legjislacionit te ri:
1.  Halim Islami artikulli me teme: “Ekzekutimi i denimeve alternative dhe sherbimi i proves” (8 faqe)
 
- Njohja me Praktiken Gjyqesore:
1. Henrik Ligori artikulli me teme: “ Per kuptimin e tentatives ne trafikimin e lendeve narkotike dhe te armeve” (9 faqe)
 
2. Artan Hoxha artikulli me teme”: “ Pozita procedurale e te demtuarit nga vepra penale. I Demtuari akuesues. (15 faqe)
 
3. Kosta Gazeli. artikulli me teme: “ Mbi disa ceshtje te respektimit te afateve gjate procesit penal” (15 Faqe)
 
-      Njohje me pervojen Nderkombetare:
1. Rustem Qehjaja artikullli me teme: “Rradhet e trashegimit ligjor” (14Faqe)
 
 
- Rubrika Juristet e rinj: 
1. Enkeleda Millonai artikulli me teme: ”Rastet e dhenies se vendimit te pafajesise” (10 faqe)
 
2. Mariola Llaci artikulli me teme: “Probleme te provokimit ne blerjen e stimuluar te lendeve narkotike” (8 faqe)
 
ENGLISH SUNNARY
Perktheu:
Permbledhje e disa artikujve ne gjuhen angleze
 
 
 
Jeta Juridike Nr.2 Dhjetor 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
TABELA E LËNDËS
 
Artikujt Teorik
Prof. Dr. Xhezair Zaganjori
Traktati i Lisbonës – Probleme dhe perspektiva të reformës së Bashkimit Europian
 
Prof. Dr. Aurela Anastasi
Mekanizmat për dëmshpërblimin e viktimave të trafikimit të qënieve njerëzore dhe rëndësia e forcimit të tyre”
                                   
Njohje me legjislacionin
MA. Ligoraq Toshi
Mbi pastrimin e parave. Një studim krahasimor mbi dispozitat ligjore në Shqipëri dhe Rumani
 
Praktikë Gjyqësore
MA. Mirela Selita
Të drejtat themelore në marrëdhënien juridike të punës
 
MA. Luljeta Ikonomi
Ndalimi administrativ si një nga masat kundër migracionit të paligjshëm: Analizë e kuadrit ligjor dhe sfidat e zbatimit të tij
 
MA. Ilir Mustafaj
Trajtimi i dëmit civil të ardhur nga veprat penale. Probleme që hasen në praktikën gjyqësore në lidhje me këtë lloj dëmi
 
E Drejta Nderkombetare Krahasuese
MA. Ersi Bozheku
Parimi i legalitetit dhe nën parimet e tij
 
Opinione dhe debat:
MA.Mirela Bogdani
Shkrimi i një artikulli ligjor akademik
 
Rubrika Juristet e rinj
Znj. Gentiana Xhelili
Padia civile dhe elementët e saj
Znj. Alma Kodraliu
Vështrim mbi kompetencën e Gjykatës në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve lidhur me kontratat Administrative
 
ENGLISH SUNNARY
 
Përktheu: Elda ZOTAJ
Përmbledhje e disa arikujve në gjuhën anglezeNjoftime

Mbylle