Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Monitoring Reports

 
Monitoring Reports of the year 2015
 
3-months monitoring reports
6-months monitoring reports
9-months monitoring reports
Monitoring report of the year 2015
 
Monitoring Reports of the year 2016
 
3-months monitoring reports
6-months monitoring reports
9-months monitoring reports
Monitoring report of the year 2016
 
Monitoring Reports of the year 2017
 
4-months monitoring report
8-months monitoring report
Monitoring report of the year 2017
 
 
Monitoring Reports of the year 2018
 
4-months monitoring report
8-months monitoring report
12-months monitoring report
 
Monitoring Reports of the year 2019
 
4-months monitoring report
8-months monitoring report
12-months monitoring report
 
Monitoring Reports of the year 2020
 
4-months monitoring report
8-months monitoring report
12-months monitoring reportInformations

Mbylle