Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Raporte Monitorimi

 • Raporte monitorimi të vitit 2010

 Raporte monitorimi 3-mujori

Raporte monitorimi 6-mujori

Raporte monitorimi 9-mujori

Raportet e monitorimit të vitit 2010

 • Raporte monitorimi të vitit 2011

Raporte monitorimi 3-mujori

Raporte monitorimi 6-mujori

Raporte monitorimi 9-mujori

Raportet e monitorimit të vitit 2011

 • Raporte monitorimi të vitit 2012

Raporte monitorimi 3-mujori

Raporte monitorimi 6-mujori

Raporte monitorimi 9-mujori

Raportet e monitorimit të vitit 2012

 • Raporte monitorimi të vitit 2013

Raporte monitorimi 3-mujori

Raporte monitorimi 6-mujori

Raporte monitorimi 9-mujori

Raportet e monitorimit të vitit 2013

 • Raporte monitorimi të vitit 2014

Raporte monitorimi 3-mujori

Raporte monitorimi 6-mujori

Raporte monitorimi 9-mujori

Raportet e monitorimit të vitit 2014

 • Raporte monitorimi të vitit 2015

Raporte monitorimi 3-mujori

Raporte monitorimi 6-mujori

Raporte monitorimi 9-mujori

Raportet e monitorimit të vitit 2015

 • Raporte monitorimi të vitit 2016

Raporte monitorimi 3-mujori

Raporte monitorimi 6-mujori

Raporte monitorimi 9-mujori

Raportet e monitorimit të vitit 2016

 • Raporte monitorimi të vitit 2017

Raporte monitorimi 4-mujori

Raporte monitorimi 8-mujori

Raportet e monitorimit të vitit 2017

 • Raporte monitorimi të vitit 2018

Raporte monitorimi 4-mujori

Raporte monitorimi 8-mujori

Raportet e monitorimi 12-mujori

 • Raporte monitorimi të vitit 2019

Raporte monitorimi 4-mujori

Raporte monitorimi 8-mujori

Raportet e monitorimi 12-mujori

 • Raporte monitorimi të vitit 2020

Raporte monitorimi 4-mujori

Raporte monitorimi 8-mujori

Raporte  monitorimi 12-mujoriNjoftime

Mbylle