Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Photos from the graduation ceremony of Magistrates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The graduation ceremony of Magistrates 2020

 

 

 

 

 

 

 

The graduation ceremony of Magistrates 2019

 

 

 

 

 

 

 

The graduation ceremony of Magistrates 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

The graduation ceremony of Magistrates 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

The graduation ceremony of Magistrates 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

The graduation ceremony of Magistrates 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The graduation ceremony of Magistrates 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

The graduation ceremony of Magistrates 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

The graduation ceremony of Magistrates 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

The graduation ceremony of Magistrates 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

The graduation ceremony of Magistrates 2009Informations

Mbylle