Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

10 janar 2019 / Njoftim mbi Konkursin e Pranimit për vitin akademik 2019-2020

NJOFTIM
 
Njoftohen të gjithë të interesuarit për pjesëmarrje në provimin e pranimit për kandidatë për magjistratë për vitin akademik 2019 – 2020, se procedura për organizimin e tij është e ndërvarur nga shpallja e vendeve vakante, brenda muajit janar, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë.
Programi i provimit të pranimit për konkursin që duhet të zhvillohet në fund të muajit Prill, në të cilin janë reflektuar edhe sugjerimet e dhëna gjatë fushatave të ndërgjegjësimit, të organizuara nga Shkolla e Magjistraturës, gjendet në faqen zyrtare, në Rubrikën e Formimit Fillestar, Konkursi i Pranimit, ose në linkun e mëposhtëm: 
 Njoftime

Mbylle