Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Sensibilisation activity 17-18 December 2018

  • Sensibilisation activity, 17 December 2018
The School of Magistrates, in cooperation with EURALIUS V Mission and the National Chamber of Advocacy organized today, on 17 December 2018, a sensibilisation activity for the students of the Program of the Initial Formation at the National School of Advocacy and juvenile Advocates, intending the increase of sensibilisation on the role and the position of magistrate in the Republic of Albania, as well as the recognition with the procedure of recruitment and the Program of the Initial Formation of candidates for magistrate.
In this activity discussed Mr. Sokol Sadushi, director of the School of Magistrates, Mr. Arben Rakipi, home lecturer, Responsible for the Program of the Initial Formation, Mr. Idlir Peçi, expert of EURALIUS V Mission, Mr. Fatmir Braka, Vice Head of the National Chamber of Advocacy, and Mr. Florian Boriçi, candidate for magistrate.
 
 
 
 
  • Sensibilisation activity, 18 December 2018
The School of Magistrates, in cooperation with EURALIUS V Mission and the Department of Public Administration organized today, on 18 December 2018, at Europe House, a sensibilisation activity for servants of public administration, intending the increase of sensibilisation on the role and the position of magistrate in the Republic of Albania, as well as the recognition with the procedure of recruitment and the Program of the Initial Formation of candidates for magistrate.
In this activity discussed Mr. Sokol Sadushi, director of the School of Magistrates, Mr. Dashamir Kore, home lecturer, Mr. Idlir Peçi, expert of EURALIUS V Mission, Mrs. Albana Koçiu, Director of the Department of Public Administration, and Mrs. Arjeta Lika, candidate for magistrate.
 
 
 Informations

Mbylle