Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

14 dhjetor 2018 / NJOFTIM PER NDERGJEGJESIM PER KONKURRIM NE SHKOLLEN E MAGJISTRATURES

FTESE PER PJESEMARRJE
 
Me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për rolin dhe pozicionin e magjistratit në Republikën e Shqipërisë, si dhe njohjen me procedurën e rekrutimit dhe Programin e Formimit Fillestar të kandidatëve për magjistratë, Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me EURALIUS V  organizon dy takime ndërgjegjësimi:
 
-  më datë 17 dhjetor 2018, ora 9:30 – me avokatët, të cilët plotësojnë kriteret për të konkuruar pranë Shkollës së Magjistraturës.
-  më datë 18 dhjetor 2018, ora 9:30 – me nëpunësit e administratës publike, të cilët plotësojnë kriteret për të konkuruar pranë Shkollës së Magjistraturës.
 
Aktiviteti do të organizohet në mjediset e EUROPE HOUSE.
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Pallati i Kongreseve, Tiranë, Shqipëri.
 
Jeni të mirëpritur! Njoftime

Mbylle