Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Takim me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës kundër Grave - 6 dhjetor 2018

  • Takim me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës kundër Grave - 6 dhjetor 2018
Në kuadër të bashkëpunimit me Misionin Opdat të Departamentit të Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në kuadër të Ditës Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës kundër Grave organizuar cdo vit nga Kombet e Bashkuara u zhvillua një takim me kandidatët për magjistratë të Shkollës të viteve të para dhe të dyta.
Fokusi i takimit ishte sjellja në vëmendjen e kandidatëve e Udhëzuesit për Viktimat e Krimit që është miratuar nga Prokurori i Përgjithshëm, me rëndësi të madhe për punën e prokurorëve, oficerëve të policisë gjyqësore dhe koordinatorëve në prokuroritë shqiptare, i cili bën garantimin e ndihmës ndaj viktimave dhe dëshmitarëve në veprat penale.
Takimin e përshëndetën Drejtori i Shkollës, Z. Sokol Sadushi, Zv/Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara, Leyla Moses-Ones, Prokurorja e Përgjithshme, Znj. Arta Marku dhe Z. Gjon Junçaj, Drejtues i Misionit Opdat.
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle