Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Meeting on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women, 6 December 2018

  • Meeting on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women, 6 December 2018
In the context of the cooperation with the OPDAT Mission of the Department Justice of the United States of America and in the context of the International Day for the Elimination of Violence against Women organized every year from the United Nations Organization was done a meeting with candidates for Magistrate of the School of the first and second years. The focus of the meeting was the bringing into attention of candidates of the Guide for Victims of Crime which is approved by the General Prosecutor, of great importance for the work of prosecutors, officers of the judicial police and coordinators in the Albanian prosecution office, which guarantees the assistance for victims and witnesses of criminal offences. The meeting was greeted by the Director of the School, Mr. Sokol Sadushi, Vice Ambassador of the United States of America, Mrs. Leyla Moses-Ones, the General Prosecutor, Mrs. Arta Marku and Mr. Gjon Junçaj, Head of the OPDAT Mission.
 
 
 
 
 

 Informations

Mbylle