Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

20 nëntor 2018 / Njoftim mbi rezultatin përfundimtar për konkursin 1 (një) vend vakant Specialist finance

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
NJOFTIM MBI REZULTATIN PËRFUNDIMTAR
 
Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar), si dhe të kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, njofton rezultatin përfundimtar për pozicionin 1 (një) vend vakant “Specialist finance në Sektorin e Financës” - Kategoria: III-b
Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpalli fituesit e konkursit për pozicionin “Specialist finance në Sektorin e Financës”, në Sektorin e Financës, si më poshtë:
  1. Manjola Gjini me 78 pikë;
  2. Manjola Metani me 73 pikë.Njoftime

Mbylle