Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Delegacion nga Gjykata Supreme e Turqisë - 9 nëntor 2018

  • Delegacion nga Gjykata Supreme e Turqisë - 9 nëntor 2018
Në kuadër të bashkëpunimit të Gjykatës së Lartë të Shqipërisë dhe Gjykatës Supreme të Turqise u zhvillua një vizitë pune në Shqipëri me një delegacion të nivelit të lartë nga Turqia i kryesuar nga Kryetari i Gjykatës së Lartë Z. Ismail Cirit.
Delegacioni gjatë qëndrimit të tij zhvilloi një takim edhe në Shkollën e Magjistraturës me stafin pedagogjik dhe drejtorin. Në takim delegacioni turk u njoh me rolin, funksionimin dhe problematikat që hasen sot nga institucioni dhe nga sistemi i drejtësisë në përgjithësi në shqipëri. Njëkohësisht takimi shërbeu për palën turke për të marrë përvojën konkrete shqiptare në reformimin dhe zhvillimin e strukturës organizative të akademisë së Turqisë.
 
 
 
 Njoftime

Mbylle