Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 8-9 Tetor 2018

  • Sesion Trajnues 8-9 tetor 2018
Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me Këshillin e Europës, në kuadër të projektit JUFREX, organizoi 2 (dy) aktivitete trajnuese me temë “Liria e shprehjes dhe medias – Standarte të parashikuara në KEDNJ dhe jurisprudence e GJEDNJ dhe aplikimi i tyre në kontekstin shqiptar”.
Aktivitet trajnuese u zhvilluan përkatësisht në datë 8 tetor 2018 tek Hotel “Fieri” në Fier, me pjesëmarrës gjyqtarë/prokurorë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier/Lushnjë dhe në datë 9 tetor 2018 tek Hotel “Colosseo” Shkodër, me pjesëmarrës gjyqtarë/prokurorë në juridiksion të Gjykatës së Apelit Shkodër.
Paneli i ekspertëve, kishte në përbërje të vet eksperten ndërkombëtare për lirinë e shprehjes dhe medias Znj Flutura Kusari si edhe ekspertët kombëtarë Znj Joana Qeleshi; Znj Albana Boksi dhe Z Kreshnik Ajazi.
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle