Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

  Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të Shkollës së Magjistraturës

  • Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
  - Buxheti i planifikuar i Shkollës së Magjistraturës për vitin 2021 sipas Ligjit 137/2020 “ Për buxhetin e vitit 2021” shkarkoni ketu...
  • Buxheti ndër vite
  Vitet
  Buxheti i shtetit (lekë)
  1997
  16800000
  1998
  24778000
  1999
  25000000
  2000
  32834000
  2001
  29471000
  2002
  33578000
  2003
  48568000
  2004
  58550000
  2005
  67000000
  2006
  53000000
  2007
  53000000
  2008
  52750000
  2009
  56900000
  2010
  52700000
  2011
  55000000
  2012
  55594000
  2013
  56100000
  2014
  59724000
  2015
  60500000
  2016
  70000000
  2017
  91000000
  2018
  121000000
  2019
  178805000
  2020
  190150000
  • Donacione, sponsorizime
  Mbështetja financiare nga partnerët ndërkombëtarë të Shkollës gjatë vitit 2020
   
  Donatorët
   
  Të trashëguara ndër vite
  Financuar viti 2020
  Shpenzuar viti 2020
  Eipa
  48.915
   
   
  Ambasada Britanike
  20.000
   
   
  UNDP
  94.000
   
   
  Kolegji Britanik
  6.895
   
   
  K. Europës (projekti Jufrex)
  438.399,5
  3.849.300
  438.400
  Gjithsej
  608.209.5
  3.849.300
  438.400
   

     Njoftime

  Mbylle