Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Ceremonia e Diplomimit te Kandidateve per Magjistrate 2015-2018 dhe Konferenca Shkencore

  • Ceremonia e Diplomimit te Kandidateve per Magjistrate 2015-2018 dhe Konferenca Shkencore
Me mbeshtetjen e Projektit Jufrex te Keshillit te Evropes, Shkolla e Magjistratures organizoi ceremonine e diplomimit te kandidateve per magjistrate 2015-2018 dhe konferencen shkencore me tematike "Sfida te Zbatimit te Standardeve Evropiane ne Lirine e Shprehjes ne kontekstin Shqiptar". 
Ne kete aktivitet u diplomuan 16 magjistrate dhe aktiviteti u pershendet nga personalitete shume te larta ne fushen e drejtesise ne Shqiperi. Njekoheisht magjistratet u pershendeten edhe nga Komisionerja e BE per drejtesine, konsumatorin dhe barazine gjinore, Znj. Vera Jourova. Njekohesisht, Komisionerja zhvilloi edhe nje bashkebisedim me kandidatet per magjistrate, ne te cilin u diskutuan ceshtje dhe standarde te lirise se shprehjes dhe sfidat e zbatimit te tyre ne vendet e BE-se. 
Ceremonia u pasua nga Konferenca Shkencore ne lidhje me sfidat e zbatimit te standardeve te lirise se shprehjes ne kontekstin shqiptar, ku foles te ndryshem, si eksperte te Keshillit te Evropes, eksperte lokal te projekit Jufrex dhe gazetare folen ne lidhje me temaika te ndryshme te lidhura me temen kryesore te kesaj konference.
 
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle