Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike Viti 2018

  • Jeta Juridike Nr.1 Viti 2018
Tabela përmbledhëse
 
Rubrika - Artikuj teorikë.
 
1.      Prof. dr. Arta Mandro (Balili) - Veçoritë e komunikimit dhe të etikës në çështjet familjare e të dhunës në familje.
 
Rubrika  – Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike.
 
2.      Prof. dr. Mariana Semini (Tutulani) - “E drejta për t’u harruar” dhe balanca midis mbrojtjes së të dhënave private dhe lirisë së shprehjes. (Legjislacion dhe jurisprudencë nga GJED-ja, GJEDNJ-ja dhe ajo shqiptare).
 
Rubrika – Opinione dhe debat juridik
  
3.      Florjan Kalaja - Akti nënligjor normativ ndërmjet kontrollit kushtetues dhe gjyqësor
 
Rubrika  – Njohje me praktikën gjyqësore.
 
4.      Borana Mustafaraj - Natyra juridike e kontratës së kaparit, funksioni ekonomik i saj dhe praktika gjyqësore
5.      Kreshnik Ajazi - Gjykimi me marrëveshje ose “drejtësia e negociuar”
 
Rubrika – “Artikuj të spikatur. Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm  ndërkombëtarë”.
 
6.      Hapja e vitit gjyqësor, 26 janar 2018, Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut. Fjala e mbajtur nga Koen Lenaerts - Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut dhe Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Europian: krijimi i sinergjive të përbashkëta në fushën e mbrojtjes së të drejtave themelore. -  Përktheu - Renis Zaganjori LLM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Jeta Juridike Nr.2 Viti 2018
TABELA PËRMBLEDHËSE
 
 
Rubrika - Artikuj teorikë
 
1.      Prof. dr. Xhezair Zaganjori - Azili dhe ekstradimi ose ndjekja penale dhe persekutimi. Koncepte me rëndësi që krijojnë jo pak vështirësi në praktikën gjyqësore.
 
2.      Kristaq Traja - Tipologjia e kuptimeve të së drejtës.
 
Rubrika – Opinione dhe debat juridik
 
3.      Prof. dr. Argita Malltezi - Gratë dhe veprimtaria tregtare nën regjimin e bashkësisë ligjore.
 
4.      Ulsi Manja -   Krimi mjedisor në Republikën e Shqipërisë.
 
Rubrika – Njohje me legjislacionin e ri
 
5.      Arbër Çela - Gjykimi në mungesë. Disa çështje për diskutim nën dritën e ndryshimeve të
           Kodit të Procedurës Penale.
 
Rubrika – Artikuj të Spikatur “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”
 
6.      Mustapha Mekki - Provat dhe e vërteta.Përktheu nga frëngjishtja: Rudina Shiroka.
 
 
 
  • Jeta Juridike Nr.3 Viti 2018
TABELA PËRMBLEDHËSE
 
Artikuj teorikë
 
-          Prof. dr. Aurela ANASTASI & Dr. Erind MËRKURI - Zgjerimi i aksesit të individit në Gjykatën Kushtetuese në kuadrin e reformës në drejtësi (2015-2016)
 
 
 Njohje me legjislacionin
 
-          Armand GURAKUQI -    Bashkëpunëtorët e drejtësisë. Dëshmitarët e mbrojtur dhe me identitet të fshehtë
 
 
Njohje me praktikën gjyqësore
 
-          Prof. asoc. dr. Flutura KOLA TAFAJ - Pavlefshmëria e akteve procedurale  në procesin gjyqësor civil
 
 
Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike
 
-          Dr. Sokol BERBERI - Gjykata e Strasburgut në rolin e Gjykatës Kushtetuese
 
 
Aktivitete të Shkollës së Magjistraturës
 
-          Ceremonia e diplomimit të kandidatëve për magjistratë 2015-2018 dhe konferenca shkencore me titull: “Sfida të zbatimit të standardeve europiane në lirinë e shprehjes në kontekstin shqiptar
-          Legjislacioni dhe jurisprudenca shqiptare lidhur me ekstradimin. Vështrim i përgjithshëm dhe zhvillimet e fundit
 
Artikuj të spikatur. “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”
 
-          Mjedisi te kushtetutat e huaja
 
-          Abstraktet në anglisht
 
 Njoftime

Mbylle