Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit me Akademinë e Sigurisë

  • Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit me Akademinë e Sigurisë / 6 korrik 2018
Shkolla e Magjistraturës dhe Akademia e Sigurisë, duke pasur në konsideratë marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet tyre, në kuadër të të cilave janë realizuar bashkëpunime të mëparshme të frytshme si dhe duke qënë të ndërgjegjshëm për nevojën e konsolidimit të këtyre marrëdhënieve, nën mbështetjen dhe monitorimin e projektit PAMECA V, sot më datë 06/07/2018, nënshkruan ndërmjet tyre një Memorandum Mirëkuptimi. Ky memorandum u nënshkrua respektivisht nga Drejtori i Shkollës së Magjistraturës Prof. Asc. Dr. Sokol Sadushi dhe nga Rektori i Akademisë së Sigurisë Drejtues i Lartë Dr. Bilbil Memaj.
Përmbajtja e këtij memorandumi konsiston në konsolidimin e veprimtarisë profesionale të Shkollës së Magjistraturës dhe Akademisë së Sigurisë në drejtim të bashkëpunimit në fushën e mësimdhënies, të forcimit të kapaciteteve profesionale të stafeve akademike, kërkimore e shkencore, si dhe të organizmit të aktiviteteve të përbashkëta në interes të dy insitucioneve.
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle