Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

29 qershor 2018 / Lista e kandidatëve për magjistratë të diplomuar në formimin fillestar gjatë vitit akademik 2017-2018

Lista e kandidatëve për magjistratë të diplomuar në formimin fillestar gjatë vitit akademik 2017-2018, renditur sipas rezultateve të tre viteve të Programit të Formimit Fillestar 2015-2018.
 
Me Vendimin e Këshillit Pedagogjik nr.1 datë 26.06.2018  dhe Vendimin e Këshillit Drejtues nr 20, datë 28.06.2018, u miratua lista përfundimtare e rezultateve të kandidatëve për magjistratë  që përfunduan Programin e Formimit Fillestar 2015-2018 si më poshtë:

Kandidatët për magjistrat, profili Gjyqtar          

Nr. Emër Atësia Mbiemër
1. Lorena Kamber Çabej
2. Olti Petraq Skrame
3. Afërdita Eshref Caco 
4. Ervin Imer Sulaj
5. Suela Behar Xhani
6. Merita Musa Karaj
7. Suela Agim Dashi
8. Amarilda Njazi Sulaj
9. Ardit Kamber Kuka
10. Enkeleda Zarif Dalipi

 Kandidatët për magjistrat, profili Prokuror 

Nr. Emër Atësia Mbiemër
1. Eliora Anesti Elezi
2. Erida Isa Visoçi
3. Mediana Safet Meta
4. Francesk Sinan Ganaj
5. Odeta Vladimir Todorushi
6. Albjona Kristofor PapajaniNjoftime

Mbylle