Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

27 qershor 2018 / Njoftim për aplikim në programin e ri të trajnimit Matra në lidhje me temën e Dënimeve Alternative

Komiteti i Helsinkit i Hollandes pranon aplikime per programin e ri te trajnimit Matra ne lidhje me temen e Denimeve Alternative. Trajnimi do te zhvillohet ne Hage ne periudhen 4-11 Tetor 2018. Afati i fundit per aplikim eshte e Diele 5 Gusht 2018, deri ne oren 12:00. 
 
Trajnimi synohet te ofrohet per persona qe mbajne funksione ne burgje dhe sherbimin e proves ne nivel ekzekutiv dhe per persona ne sistemin e drejtesise penale me pergjegjesi ne ekzekutimin e denimeve penale (p.sh. gjyqtare, prokurore). Per me shume informacion, do te gjeni broshuren ketu. Linku per formularin e aplikimin online mund te gjendet ne adresen: http://www.nhc.nl/matrarolt
 Njoftime

Mbylle