Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

22 maj 2018 / Njoftim mbi miratimin e rezultateve të testimit për vlerësimin e subjekteve ex officio.

Njoftim mbi miratimin e rezultateve të testimit për vlerësimin e subjekteve ex officio
 
Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, me Vendimin nr 17, datë 21.05.2018, miratoi rezultatet e të dy fazave të testimit, për vlerësimin e aftësive profesionale për subjektet e rivlerësimit ex officio, zhvilluar nga Shkolla e Magjistraturës në datat 7 -8 Maj 2018. Njoftime

Mbylle