Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim: Realizimi i procesit të csekretimit dhe shpallja e rezultateve për subjektet ex officio./ 14 maj 2018

Sot më datë 14 Maj, në orën 10.00 pranë ambjenteve të Shkollës së Magjistraturës u realizua shpallja e rezultateve dhe procesi i csekretimit per fazen e dyte te testit profesional te testimit te vleresimit te aftesive profesionale te subjekteve ex officio, te parashikuar ne piken 4 te nenit 179/b, te Kushtetutes se Republikes se Shqiperisë, në prani të Komisionit të Vlerësimit Profesional. Shpallja e rezultateve u bë pas sjelljes së kutisë nga përfaqësuesi I OSBE, ku mbaheshin zarfat në të cilët ishin shënuar emrat e gjithësecilit, e cila ishte depozituar pranë ambjenteve të tyre.

 Njoftime

Mbylle