Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Testimi i aftësive profesionale të subjekteve ex officio 7-8 Maj 2018

  • Testimi i aftësive profesionale të subjekteve ex officio
Në datat 7 dhe 8 maj u zhvillua testimi i aftësive profesionale të subjekteve ex officio, të parashikuar në nenin 179/b, pika 4 e Kushtetutës.
Në ditën e parë u zhvillua faza e parë Scan Tron, e cili konsistonte në zgjidhjen e një testi me alternativa nga fusha të ndryshme të së drejtës, si edhe pyetje të karakterit të përgjithshëm dhe të inteligjencës.
Faza e dytë konsistonte në zhvillimin e një testimi me përbërje të tezave me një pyetje teorike dhe tre raste nga praktika gjyqësore.
 
Testimi u zhvillua në ambjentet e Akademisë së Sigurisë, Sauk.
 
Testimi u zhvillua qetësisht dhe pa shfaqur  probleme në të dy ditët.
 
I gjithë procesi u monitorua në të dy ditët nga një grup monitoruesish kombëtarë dhe ndërkombëtarë si Misioni EURALIUS, OSBE, me profesion jo juristë.

 Njoftime

Mbylle