Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Zhvillimi i fazës së dytë të testimit të aftësive profesionale të subjekteve ex officio. / 7 maj 2018

                  NJOFTIM 

Ditën e martë, datë 8 Maj ora 8.00,do të zhvillohet faza e dytë e testimit të aftësive profesionale të subjekteve ex officio, pranë Akademisë së Sigurisë, Sauk.Njoftime

Mbylle