Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim mbi konkursin e pranimit për vitin akademik 2018-2019. / 8 shkurt 2018

NJOFTIM
 
Njoftohen të gjithë të interesuarit për pjesëmarrje në provimin e pranimit për kandidatë për magjistratë për vitin e ri akademik 2018-2019, se procedura për organizimin e tij është e ndërvarur nga shpallja e vendeve vakante nga dy organet e reja, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, që ende nuk janë krijuar, ose nga ndryshimet e mundshme ligjore për shtyrjen e kohës së zhvillimit të këtij provimi.Njoftime

Mbylle