Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Plane dhe programe mësimore në vite

·  Viti Akademik 2020-2021
 
Plani mësimor për vitin e parë dhe Programi mësimor për vitin e parë
Plani mësimor për vitin e dytë dhe Programi mësimor për vitin e dytë
 
·  Viti Akademik 2019-2020
 
Plani mësimor për vitin e parë
Plani mësimor për vitin e dytë
Plani mësimor për vitin e tretë
 
·  Viti Akademik 2018-2019
 
Plani mesimor dhe Programi mesimor per vitin e pare
Plani mesimor dhe Programi mesimor per vitin e dyte
Plani mesimor  per vitin e trete
 
·   Viti Akademik 2017-2018

Plani mesimor dhe Programi mesimor per vitin e pare
Plani mesimor dhe Programi mesimor per vitin e dyte
Plani mesimor per vitin e trete
 
·   Viti Akademik 2016-2017
 
Plani mesimor dhe Programi mesimor per vitin e pare
Plani mesimor dhe Programi mesimor per vitin e dyte
 
·   Viti Akademik 2015-2016
 
Plani mesimor dhe Programi mesimor per vitin e pare

·   Viti Akademik 2014-2015
 
Plani mesimor dhe Programi mesimor per vitin e dyte
 
·   Viti Akademik 2013-2014
 
Plani mesimor dhe Programi mesimor per vitin e pare
Programi mesimor per vitin e dyte
 
·    Viti Akademik 2012-2013
 
Plani mesimor dhe Programi mesimor per vitin e pare
Programi mesimor per vitin e dyte
 
·    Viti Akademik 2011-2012
 
Plani mesimor dhe Programi mesimor per vitin e pare
 
·    Viti Akademik 2010-2011
 
 
·     Viti Akademik 2009-2010
 
 
·     Viti Akademik 2008-2009
 
Plani Mesimor per vitin e pare
 
·     Viti Akademik 2007-2008
 
Plani Mesimor per vitin e pare
 
·     Viti Akademik 2006-2007
 
Plani Mesimor per vitin e pare
 
·     Viti Akademik 2005-2006
 
Plani Mesimor per vitin e pare
 
·     Viti Akademik 2004-2005
 
Plani Mesimor per vitin e pare
 
·     Viti Akademik 2003-2004
 
Plani Mesimor per vitin e pare
 
·     Viti Akademik 2002-2003
 
Plani Mesimor per vitin e pare
 
·     Viti Akademik 2001-2002
 
Plani Mesimor per vitin e pare

·     Viti Akademik 2000-2001
 
Plani Mesimor per vitin e pare
 
·     Viti Akademik 1999-2000
 
Plani Mesimor per vitin e pare
 
·     Viti Akademik 1998-1999
 
Plani Mesimor per vitin e pare
 
·     Viti Akademik 1997-1998
 
Plani Mesimor per vitin e pareNjoftime

Mbylle