Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete Trajnuese 29-31 Janar 2018

  • SESION TRAJNUES 29-30 JANAR 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: 
"Padia civile në procesin penal.
•           Risitë e Kodit të Procedurës Penale lidhur me padinë civile në procesin penal;
•           Problematika e praktikës gjyqësore lidhur me padinë civile në procesin penal"

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 29-30 janar 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 

Eksperte:  Dita I: Arben Rakipi; Fehmi Abdiu; Dita II: Arben Rakipi; Ardian Visha
Lehtesuese: Zeta Terpollari
 
 
 
  • SESION TRAJNUES 30-31 JANAR 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Bashkëpunimi ndërinstitucional në procesin e hetimit dhe gjykimit të veprave penale. Roli i Policisë Shkencore. Bashkëpunimi i gjyqësorit dhe prokurorisë me Policinë Shkencore."
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 30 - 31  janar 2018,  ne ambjentet e Shkolles se Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 
 
 Njoftime

Mbylle