Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitet Trajnues 18-19 Janar 2018

  • SESION TRAJNUES 18-19 JANAR 2018
Ne kuader te bashkepunimit me Misionin Euralius, Shkolla e Magjistratures organizoi workshop-in per mentoret, apo magjistratet udheheqes te kandidateve per gjyqtare dhe prokurore te shkolles ne lidhje me praktiken profesionale te kandidateve per magjistrate te vitit te trete te programit te formimit fillestar profesional. 
 
Gjate workshop-it u trajtuan tematika te tilla si aftesite e gjyqtarit, aftesite kryesore qe magjistratet e ardhshem duhet te zoterojne, vleresimi i kandidateve magjistrate dhe mentoreve. Njekohesisht u be prezantimi i sistemeve dhe qasjeve nga vende te ndryshme te Bashkimit Evropian me qellim marrjen e praktikave me te mira. 
 
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle