Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete Trajnuese 10-11 Janar 2018

  • SESION TRAJNUES 10-11 JANAR 2018
Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme: "Ne Rishikimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë në procesin penal. Risitë e ndryshimeve në Kodin e Procedurës Penale", aktivitet i cili eshte menduar te zhvillohet ne nje trajnim dy ditor me pjesemarrjen e prokuroreve dhe gjyqtareve nga rrethe te ndryshme. Ekspertë: Henrik Ligori / Idlir Peçi; Lehtësues: Florjan Kalaja.
 
 
 
  • SESION TRAJNUES 10-11 JANAR 2018

Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme:Përfundimi i marrëdhënieve të punës me fokus mbi risitë e Kodit të Punës dhe praktika gjyqësore.  Risitë e ligjit nr. 136/2015 në marrëdhënien juridike të punësimit për punëmarrësit e punëdhënësit, në mënyrën e shkaqet e zgjidhjes së kontratave të punës me ose pa afat të caktuar. Të drejtat që gëzojnë mbrojtje ligjore në rrugë gjyqësore. Risitë e ligjit nr. 136/2015 për parandalimin e diskriminimit në marrëdhëniet e punës.”, aktivitet i cili eshte menduar te zhvillohet ne nje trajnim dy ditor me pjesemarrjen e prokuroreve dhe gjyqtareve nga rrethe te ndryshme. Ekspertë: Margarita Buhali, Enkeledi Hajro, Arta Mandro; Lehtësues: Bezart Kaçkini; Moderatore: Arta Mandro.

 

 

  • Aktivitet trajnues 5 ditor - Data 10 janar 2018
Tema: “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së Drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët”
 
Ky aktivitet do zhvillohet:
Në datat 10; 15; 17; 22; 24 Janar 2018 për kandidatët për magjistratë të vitit të tretë.
 
Aktiviteti organizohet nga “Qendra për Nisma Ligjore Qytetare”, në kuadrin e zbatimit të projektit “Përmirësimi i etikës gjyqësore të kandidatëve për magjistratë - kontribut për një sistem drejtësie të pakorruptuar”.me mbështetjen e Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Amasadës së SH.B.A-së në Tiranë me mbështjetjen e Shkollës së Magjistraturës.
 
Paneli i ekspertëve: 
Shkolla e Magjistraturës:  Sokol Sadushi,  Arta Mandro,  Marjana Semini, Perikli Zaharia, Evis Alimehmeti;
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare:  Aurela Anastasi;
Prokuroria Tiranë: Dritan Rreshka;
Psikiatre/psikoterapiste: Anita Pilika.
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle