Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete Trajnuese 8-9 Janar 2018

  • SESION TRAJNUES 8-9 JANAR 2018
Shkolla e Magjistraturës organizon sesionin trajnues me temë: 
"Masat e sigurimit personal.
•           Roli i gjykatës në kërkesat e bëra për zëvendësimin e tyre në raport me mendimin e prokurorit;
•           Zbatimi i më shumë se një mase sigurimi personal dhe i dënimeve alternative me qëllim uljen e rasteve të zbatimit të masës së sigurisë “arrest me burg” dhe dënimit me burgim;
•           Përzgjedhja dhe zbatimi i masave të Sigurimit Personal, ndaj të miturve në konflikt me ligjin analizë e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit. Seanca e Vleresimit per masen e sigurise"
 
Ky aktivitet, është menduar të zhvillohet në një sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne datën 8-9 janar 2018, tek Shkolla e Magjistraturës me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 
 
Ekspertë të Shkollës së Magjistraturës: Dritan Reshka; Sokol Binaj
Lehtësues: Nurjeta Tafa
 
 
 
  • SESION TRAJNUES 8-9 JANAR 2018
Shkolla e Magjistraturës organizon sesionin trajnues me temë: 
 
"Veprat penale në kushtet e tronditjes psikike. Vështrim krahasues me mbrojtjen e nevojshme dhe të drejtën ndërkombëtare penale"
 
Ky aktivitet, është menduar të zhvillohet në një sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht në datat 8-9 janar 2018, tek Shkolla e Magjistraturës me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 
 
Ekspertë të Shkollës së Magjistraturës: Sokol Ngresi; Anita Pilika

 

Lehtësues: Gentjan Habazaj
 
 Njoftime

Mbylle