Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Takim i Perbashket i Grupit te Punes per Drejtesine dhe Ballkanin Perendimor - Bruksel, 6-7 Dhjetor 2017

  • Takim i Perbashket i Grupit te Punes per Drejtesine dhe Ballkanin Perendimor
                                       Bruksel, 6-7 Dhjetor 2017
 
Ne kuader te bashkepunimit me Keshillin e Bashkepunimit Rajonal, Drejtori i Shkolles, z. Sadushi, po merr pjese ne takimin e perbashket te Grupit te Punes per Drejtesine dhe Ballkanin Perendimor, qe po zhvillohet ne Bruksel ne datat 6 dhe 7 dhjetor. Gjate takimit do te prezantohet draft raporti i rekomandimeve per rritjen institucionale te institucioneve te trajnimit gjyqesor ne nivel rajonal, si dhe rritjen e bashkepunimit rajonal ndermjet ITGJ-ve.
Takimi do te perfundoje me konkluzione per bashkepunimin e metejshem te perbashket ndermjet Institucioneve te Trajnimit Gjyqesor ne rajon, lehtesuar dhe mbeshtetur nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal.
 
 Njoftime

Mbylle