Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Vizite Studimore e Kandidateve per Magjistrate ne GJEDNJ - Strasburg 4-7 Dhjetor 2017

  • Vizite Studimore e Kandidateve per Magjistrate ne GJEDNJ
                                   Strasburg 4-7 Dhjetor 2017
 
Ne kuader te bashkepunimit me Keshillin e Evropes dhe Fondacionin Hanns Seidel, Shkolla e Magjistratures organizon nje vizite studimore per kandidatet per magjistrate te vitit te dyte ne Gjykaten Evropiane te te Drejtave te Njeriut dhe institucione te ndryshme te BE-se gjate datave 4-7 Dhjetor 2017.
 
Gjate vizites dhe takimeve qe do te zhvillohen ne kuader te saj, do te vizitohen Gjykata Evropiane e te Drejtave te Njeriut, ku do te zhvillohen edhe takime te ndryshme me gjyqtare te gjykates, keshilltaret juridik te tyre, por do te merret pjese edhe ne seancen e Dhomes se Madhe per ceshtjen Molla vs Greqi. Njekohesisht delegacioni nga Shkolla do te vizitoje Parlamentin Evropian dhe Keshillin e Evropes ku do te njihet me funksionimin, organizimin dhe perberjen e secilit institucion. 
 
Delegacioni drejtohet nga Kryetari i Gjykates se Larte dhe Kryetari i Keshillit Drejtues te Shkolles, Z. Xhezair Zaganjori, nga pedagoget, Znj. Mariana Semini, Z. Artan Hajdari, Znj. Ela Qokaj, Kancelare e Shkolles, dhe nga kandidatet per magjistrate te vitit te dyte.   
                   
 
 Njoftime

Mbylle