Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim mbi botimet në shitje nga Shkolla e Magjistraturës / 17 nentor 2017

NJOFTIM
 
Shkolla e Magjistraturës ju bën me dije se: boton nën emrin dhe kujdesin e  saj  revistën shkencore “Jeta Juridike”, si dhe botime të tjera të cilat trajtojnë në mënyrë shkencore problemet ligjore, duke synuar në unifikimin dhe analizimin e praktikës gjyqësore dhe juridike kombëtare e ndërkombëtare.
Po rendisim librat dhe numrat e revistave që janë në shitje, të cilat mund t’i gjeni në Shkollën e Magjistraturës, si më poshtë:
Revista “Jeta Juridike” Nr. 1, viti 2017;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 2, viti 2017;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 3, viti 2016;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 1, viti 2016;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 1, viti 2015;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 2, viti 2015;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 3, viti 2015;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 4, viti 2015.
Libri “Jurisprudenca Kushtetuese e RF-së Gjermane”;
Libri “E drejta doganore”.
Për çdo informacion kontaktoni në adresën: jetajuridike@magjistratura.edu.al ose info@magjistratura.edu.al 
Tel: 042468825; 042468827/225 
Cel: 0682021004
Faleminderit ! Njoftime

Mbylle