Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitet Rajonal në Shkodër 21-22 Nëntor 2017

Gjatë datave 21 dhe 22 nëntor zhvillohen dy aktivitete një ditore në qytetin e Shkodrës në lidhje me rolin progresiv të administratës gjyqësore në sfidat e zbatimit të reformës në drejtësi: etika dhe komunikimi në seancat gjyqësore dhe sjellja me palët. Aktiviteti zhvillohet në bashëkpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe Qendrën Evropiane dhe Fondacionin Konrad Adenauer.

 Njoftime

Mbylle