Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim per proçesin e votimit dhe perzgjedhjes se anetarit te KLP. / 27 korrik 2017

Sot me date 27.07.2017 u mblodh Keshilli Pedagogjik i Shkolles se Magjistratures me rend dite: 
Votimi per perzgjedhjen e kandidatit per anetar te Keshillit te Larte te Prokurorise nga trupa e pedagogeve te Shkolles se Magjistratures. 
Procesi i votimit do te zhvillohet per kandidaturen e Z. Gent Ibrahimi.
 
Pas krijimit te komisionit te votimit dhe votimit nga ana e anetareve te Keshillit Pedagogjik, 
Komisioni i Votimit mori vendimin " Per perzgjedhjen e Z. Gent Ibrahimi si kandidat per anetar te Keshillit te Larte te Prokurorise.
 
 Njoftime

Mbylle