Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Pedagogjik. / 26 korrik 2017

Pas zhvillimit te mbledhjes se Keshillit Pedagogjik me date 24.07.2017, per verifikimin e dokumentacionit te depozituar nga ana e pedagogeve te Shkolles se Magjistrartures, te cilet kishin paraqitur shprehjen e interesit per anetar te KLP dhe marrjes se Vendimit te Keshillit Pedagogjik, Drejtori i Shkolles se Magjistratures therret mledhjen e Keshillit Pedagogjik per perzgjedhjen e kandidatit per anetar te KLP nga Shkolla e Magjistratures.
 
Ne referim te nenit 140 te ligjit, 115/2016, diten e enjte me date  27 Korrik , ora 10.00, do te zhvillohet Mbledhja e Keshillit Pedagogjik, prane Shkolles se Magjistratures me kete rend dite:
1. Votimi per perzgjedhjen e kandidatit per anetar te Keshillit te Larte te Prokurorise.Njoftime

Mbylle