Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Vizita Studimore në Akademinë e Drejtësisë së Turqisë

  • Vizita Studimore në Akademinë e Drejtësisë së Turqisë
16-20 Tetor 2017
 
Në kuadër të bashkëpunimit me Akademinë e Drejtësisë së Turqisë, një delegacion i Shkollës së Magjistraturës, i përbërë nga anëtarë të Këshillit Drejtues, Pedagogë të Brendshëm dhe kandidatë për magjistratë të vitit të dytë të Shkollës, po zhvillon një vizitë trajnimi në Turqi.
Vizita do të jetë në formën e një sesioni trajnues në lidhje me luftën kundër krimit të organizuar, që pasohet nga vizita/takime në institucionet kryesore të drejtësisë së Turqisë. Gjatë trajnimit kandidatët do të marrin informacion në lidhje me organizimin dhe funksionimin e sistemit të drejtësisë dhe të institucioneve të ndryshme, si dhe do të trajtohen tematika, si: detyrat dhe kompetencat e autoriteteve ligjzbatuese në luftën kundër krimit të organizuar, masat mbrojtëse që zbatohen në çështjet përkatëse, ndjekja ligjore, menaxhimi i procesit gjyqësor dhe vlerësimi i provave nga gjykata etj.

 Njoftime

Mbylle