Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Vizita Studimore në Akademinë e Drejtësisë së Turqisë 16-20 Tetor 2017 dhe Aktivitet Trajnues 16-17 Tetor 2017

  • Vizita Studimore në Akademinë e Drejtësisë së Turqisë
16-20 Tetor 2017
 
Në kuadër të bashkëpunimit me Akademinë e Drejtësisë së Turqisë, një delegacion i Shkollës së Magjistraturës, i përbërë nga anëtarë të Këshillit Drejtues, Pedagogë të Brendshëm dhe kandidatë për magjistratë të vitit të dytë të Shkollës, po zhvillon një vizitë trajnimi në Turqi.
Vizita do të jetë në formën e një sesioni trajnues në lidhje me luftën kundër krimit të organizuar, që pasohet nga vizita/takime në institucionet kryesore të drejtësisë së Turqisë. Gjatë trajnimit kandidatët do të marrin informacion në lidhje me organizimin dhe funksionimin e sistemit të drejtësisë dhe të institucioneve të ndryshme, si dhe do të trajtohen tematika, si: detyrat dhe kompetencat e autoriteteve ligjzbatuese në luftën kundër krimit të organizuar, masat mbrojtëse që zbatohen në çështjet përkatëse, ndjekja ligjore, menaxhimi i procesit gjyqësor dhe vlerësimi i provave nga gjykata etj.

 

 

  • Sesion Trajnues 16-17 Tetor 2017
Në bashkëpunim me Qendrën Europiane dhe Fondacionin “Konrad Adenauer”, si dhe Ministrinë e Drejtësisë, Shkolla e Magjistraturës organizon sesionin trajnues me temë: “Roli progresiv i administratës gjyqësore në sfidat e zbatimit të reformës në drejtësi – etika dhe komunikimi në seancat gjyqësore dhe sjellja me palët”. Ky aktivitet është planifikuar të zhvillohet në dy sesione njëditore dhe zhvillohet në datat 16 dhe 17 tetor me punonjës të administratës gjyqësore.
Gjatë sesionit trajnues do të trajtohen tematika të ndryshme me interes për pjesëmarrësit, si: zbatimi i reformës në fokus: roli dhe përgjegjësitë e administratës në rritjen e besimit publik ndaj gjykatës; standardet e BE-së: etika dhe komunikimi i subjekteve të administrimit gjyqësor etj. 
 
 Njoftime

Mbylle